Vrienden van / Giften

Word vriend

Vriend worden
Je betaalt € 30 tot € 50 per jaar, ontvangt onze sleutelhanger. De vriendschap geldt gedurende een jaar.

Boezemvriend worden
Je betaalt € 50 tot € 150 per jaar, ontvangt een sleutelhanger en krijgt een uitnodiging voor onze jaarlijkse vriendendag. De vriendschap geldt gedurende een jaar.

Huisvriend worden
Je betaalt € 150 of meer per jaar, ontvangt een sleutelhanger, krijgt een uitnodiging voor onze jaarlijkse vriendendag en ontvangt het boek: Hoe zijn we hier nu eigenlij aangekomen van Leon van der Heijden. De vriendschap geldt gedurende een jaar.

Om Vriend, Boezem- of Huisvriend te worden, maak je het gewenste bedrag over op onze rekening met IBAN: t.a.v. PWBJ van Ginkel 
NL11 RABO 3284 4295 57 (rekeningnummer van Stichting Huis te Vraag aangervaagd bij ING, in afwachting van…) onder vermelding van je naam, adres en het lidmaatschap dat je wilt afsluiten. Wij doen vervolgens zo snel mogelijk een welkomstpakketje op de post. Indien je de bijdrage niet wilt of kunt leveren, maar wel op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, dan kun je je natuurlijk ook aanmelden voor onze gratis digitale nieuwsbrief via contact@huistevraag.nl

Giften doen

Daar onze ambities vaak hoger liggen dan de middelen toestaan, zijn wij altijd op zoek naar financiële ondersteuning. Om een gift te doen, maak je het gewenste bedrag over op onze rekening met IBAN: t.a.v. PWBJ van Ginkel 
NL11 RABO 3284 4295 57 onder vermelding van ‘gift’ Huis te Vraag, je naam en adres. (rekeningnummer van Stichting Huis te Vraag aangervaagd bij ING, in afwachting van…)

Voor giften aan Stichting Huis te Vraag gelden zekere belastingvoordelen. Huis te Vraag is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voor ANBI’s geldt dat je in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van je gift mag aftrekken. De belastingdienst accepteert, met andere woorden, dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken .