Leon Jozef van der Heijden

Schilder, schrijver, denker en tuinman: Leon van der Heijden