Informatie

Huis te Vraag is te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur. (tijdens de winter tot 16.00 uur) (Tijdens ons Open Huis is de tuin ook geopend, zie agenda.)

Op de christelijke feestdagen zoals Pasen en Pinksteren, Hemelvaartsdag, beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is de begraafplaats gesloten.

De begraafplaats kent geen faciliteiten als een toilet, (wel tijdens ons Open Huis).

Het adres van de begraafplaats is Rijnsburgstraat 51 te Amsterdam.

Voor vragen:
Patrick van Ginkel: 0614398022
of: patrick@huistevraag.nl
Het monumentale Huis te Vraag is een podium voor mens en milieu, gericht op cultuurhistorie, ecologie en kunst. De tuin van Huis te Vraag is een unieke symbiose tussen deze drie waarden. Huis te Vraag vervult in toenemende mate een rol van verbinding, bezinning, educatie, participatie en co-creatie op deze gebieden van duurzaamheid. Aanvankelijk alleen voor de buurt, blijkt de rol en betekenis van Huis te Vraag steeds verder te reiken. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Om die zo goed mogelijk te dragen en te borgen voor de toekomst, werkt Huis te Vraag daarom nauw samen met de volgende maatschappelijke organisaties: