Gered!

Huis te Vraag bljft behouden!

De plannen in de projectnota Schinkelkwartier zijn gewijzigd, geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden door Huis te Vraag. Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is.
De groene parel is duurzaam gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument als onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden opdat de rust en het groen beschermd blijven.

“Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd; Huis te Vraag is zo’n plek van rust”, is te lezen in de nota van beantwoording waar Huis te Vraag een aparte paragraaf kreeg vanwege de vele inspraakreacties.

Een verademing voor de bijna 6000 sympathisanten die onze petitie hebben ondertekend om Huis te Vraag met rust te laten.

Dank voor uw steun!

januari 2022